Wróć

Bulldock® 025 EC 250ML

COM_DJCATALOG2_PRODUCT_STOCK_AVAILABILITY Produkt jest niedostępny
Zapytaj o produkt

Pełna informacja o preparacie znajduje się w etykiecie – instrukcji stosowania środka ochrony roślin dołączonej do każdego opakowania. Przed użyciem zapoznać się z etykietą. Stosować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowań jednostkowych.

Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 25 ust. 2, pkt 5 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8.marca 2013.(Dz.U. 2018 poz. 1310 ze zm.)

Dokonując zakupu środka potwierdzam, że jestem osobą posiadającą świadectwo przeszkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

Opis na stronie ma charakter informacyjny.

UWAGA: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków ostrożności zamieszczonych w etykiecie.

 

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

beta-cyflutryna (związek z grupy pyretroidów) – 25 g/l (2,75%).
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

 

ZASTOSOWANIE ŚRODKA


1. Pszenica ozima

Mszyca zbożowa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.


Skrzypionki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować od początku okresu wylęgania się larw.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokroplistę.


2. Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją.


Chowacz czterozębny

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu chrząszczy, zgodnie z sygnalizacją.

Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodników, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


3. Burak cukrowy

Pchełka burakowa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni. Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


4. Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją, po pojawieniu się najmłodszych stadiów larw stonki (L1 i L2). Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


5. Kapusta głowiasta biała uprawiana w gruncie

Gąsienice bielinka rzepnika, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha.


Piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.

Niższą z zalecanych dawek środka stosować na wcześniejsze stadia rozwojowe gąsienic.

 

Mszyca kapuściana

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


6. Cebula

Wciornastek tytoniowiec

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się pierwszych szkodników.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


UWAGI:

1. Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności szkodników na substancje pyretroidowe, w przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, środek stosować przemiennie ze środkami o innym mechanizmie działania.

2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20° C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.

3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, cebula) lub szkodników (np. mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

4. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

11.Czosnek

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy kiedy wyraźnie widoczny jest drugi liść do końca fazy

gdy czosnek osiąga 50% liści zgina się.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

2. Por

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 2 liści do fazy gdy 50% liści rośliny zgina się. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Wgryzka szczypiorka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy cebula osiąga 50% typowej średnicy.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Chowacz szczypiorak

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy cebula osiąga 50 % typowej średnicy.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

3. Pomidor

Stonka ziemniaczana

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 !/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

4. Papryka

Stonka ziemniaczana

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


Mszyce

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 2-go liścia do fazy gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

5. Ogórek

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania nasion i owoców.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


Zmienniki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od początku fazy rozwoju liści do końca fazy dojrzewania nasion i owoców.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

6. Brokuł

Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Termin stosowania: od fazy 5-ciu liści do fazy gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Wciornastki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,4 l/ha.

Zobacz także


Cena brutto:
86,10

Cena brutto:
123,00

Cena brutto:
19,68

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.